Konzultace, kontrola stávajícího řešení

Provádíme servisní kontroly stanů všech výrobců z hlediska bezpečnosti stavby a návrhu inovativních řešení. Výsledkem těchto kontrol je seznam bezpečnostních doporučení, popřípadě seznam inovativních řešení. Tyto úpravy sami navrhneme, oceníme, vyrobíme a následně zrealizujeme.